NAJCZĘSTSZE PYTANIA KANDYDATÓW

Jak mogę zwiększyć swoje szanse dostania się do szkoły ?

Podczas procesu elektronicznej rekrutacji wybierz na pierwszym, drugim i trzecim miejscu naszą szkołę i zaznacz inny profil klasy. Na pierwszym miejscu zaznacz ten, na którym najbardziej ci zależy. Potem kolejny.

Zadbaj aby mieć dyplomy świadczące o Twoich osiągnięciach, zaświadczenie o wolontariacie jeżeli w nim uczestniczyłeś itp. Informacje o tym jak zdobyć dodatkowe punkty rekrutacyjne na pewno otrzymasz w swoim gimnazjum.

Terminy dotyczące rekrutacji

dla absolwentów szkół podstawowych

dla absolwentów gimnazjum

Z których przedmiotów są brane pod uwagę oceny w procesie rekrutacyjnym ?

Po gimnazjum:

klasaoceny z:
policyjnahistoria / j. polski
wiedza o społeczeństwie
j. angielski / j. niemiecki
strażackamatematyka
biologia / chemia
j. angielski / j. niemiecki
wojskowa historia / j. polski
wiedza o społeczeństwie
j. angielski / j. niemiecki
sportowa matematyka
biologia / chemia
j. angielski / j. niemiecki
pielęgniarska matematyka
biologia / chemia
j. angielski / j. niemiecki

Po szkole podstawowej:

klasa:oceny z:
policyjnahistoria
wiedza o społeczeństwie
j. angielski / j. niemiecki
strażackamatematyka
biologia
chemia
wojskowageografia
wiedza i społeczeństwo
j.angielski/j.niemiecki
sportowamatematyka
biologia
j.angielski/j.niemiecki
pielęgniarska biologia
chemia
j.angielski/j.niemiecki
ogólnamatematyka
j.polski
j.angielski/j.niemiecki

Jakie są terminy dotyczące rekrutacji ?

Kolejna witryna oparta na WordPressie