JAK ROZPOCZĄĆ PROCES REKRUTACJI ?

Nabór do szkół ponadpodstawowych  w Wałbrzychu dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną od 17 maja 2021.

LINK DO PORTALU REKRUTACYJNEGO

IV Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu