KLASA INTEGRACYJNA

Aktualnie do IV LO uczęszcza 15 uczniów posiadających odpowiednie dokumenty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na podstawie których organ prowadzący kieruje uczniów do klas integracyjnych.

W klasie integracyjnej wszyscy uczniowie realizują ten sam program ( taki sam jak w klasach, które nie są objęte programem integracji)

IMG_1288
IMG_1290
IMG_1289
IMG_1292

Uczęszczanie do takiej klasy , to świetne rozwiązanie dla uczniów , którzy cenią sobie kameralność, ponieważ klasy są mniej liczne, ponadto to możliwość uczenia się na poziomie liceum dla osób z różnymi schorzeniami , przy pełnym dostosowaniu do jego konkretnej osoby, czyli obecność nauczyciela wspomagającego, dostosowanie materiału, metod nauczania.

Pomocą i wsparciem służą pedagog i psycholog szkolny.

Każdy uczeń posiadający orzeczenie z PPP może liczyć na:

  • Szczególną pomoc i realizację wymaganych przystosowań podczas egzaminu maturalnego.
  • Transport z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem
  • Dostosowywanie treści programowych do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka niepełnosprawnego zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  • Nasze liceum posiada podjazdy, windę-nie ma zatem barier architektonicznych.
  • „Zielona sala” – wspaniałe miejsce dla odpoczynku gdzie panuje rodzinna atmosfera.
  • Wsparcie i pomoc nauczyciela wspomagającego.

Kolejna witryna oparta na WordPressie