TESTY SPRAWNOŚCIOWE KLASA WOJSKOWA

Testy sprawnościowe     KLASA MUNDUROWA (WOJSKOWA)

  1. Kandydaci do klasy mundurowej (wojskowej) wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 24.05.2019 r  godzina 14.00.

ZGODA pobierz, wydrukuj, przynieś podpisane przez rodzica na test

Zapisz się na test: 74 664 88 80

Zbiórka kandydatów przystępujących do testów sprawnościowych do klasy mundurowej (wojskowej) w budynku szkoły.

Miejsce: sala sportowa oraz kryta pływalnia Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 75

  • Zapisy na testy sprawnościowe do 17 .05.2019 r w sekretariacie szkoły lub w dniu testów sprawnościowych. Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE:

  1. Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości, wytrzymałości oraz umiejętności pływania

Test obejmuje cztery próby:

  • Beep Test ( próba biegowa polega na pokonaniu jak największej liczby 20-to metrowych odcinków w określonym czasie, przy pomocy charakterystycznych sygnałów dźwiękowych wyznaczających narastającą intensywność biegu)
  • Podciąganie na drążku ( wykonywane bez dodatkowych ruchów ciała, w zwisie podchwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych- pozycja wyjściowa ćwiczący podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie)
  • Bieg wahadłowy 10X10m (ćwiczący rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją pokonując tę trasę pięciokrotnie, czas mierzy się z dokładnością do 0,1 s, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety)
  • Przepłynięcie odcinka 50 metrów wybranym sposobem ( ocenie podlega technika wybranego stylu pływackiego oraz czas przepłynięcia )

UWAGA !!! Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy, obuwie sportowe oraz strój pływacki ( kąpielówki, czepek, klapki )

Kolejna witryna oparta na WordPressie