TESTY SPRAWNOŚCIOWE KLASY SPORTOWE

Testy sprawnościowe     KLASA SPORTOWA

  1. Kandydaci do klasy sportowej wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 24.05.2019 r  godzina 14.00

Zapisz się:  74 664 88 80

ZGODA pobierz, wydrukuj, przynieś podpisane przez rodzica na test

Zbiórka kandydatów przystępujących do testów sprawnościowych do klasy sportowej przed wejściem do szkoły.

Miejsce: sala sportowa Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 75

* stadion lekkoatletyczny Piaskowa Góra ul. Kusocińskiego

*w przypadku złych warunków atmosferycznych testy odbędą się w sali Zespołu  Szkół Nr 4.   ( bieg wahadłowy 10x5m, Beep-Test, rzut piłką lekarską z miejsca w przód zza głowy, skok w dal z miejsca)

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE:

  1. Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości, wytrzymałości i skoczności.

Test obejmuje cztery próby:

1)bieg na 60m,

2)bieg na 600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy),

3)rzut piłką lekarską(3kg )z miejsca, w przód, zza głowy,

4)skok w dal z miejsca.

  • Zapisy na testy sprawnościowe do 17.05.2019 r w sekretariacie szkoły lub w dniu testów sprawnościowych. Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.

 UWAGA !!! Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

Kolejna witryna oparta na WordPressie